Tư duy tích cực


Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

Kỹ năng lắng nghe hiệu quả

14- 06- 2017    comment: 0
Nếu bạn nói, bạn chỉ lặp lại những điều mình đã biết, nhưng nếu bạn lắng nghe bạn thật sự học được những điều mới. Bạn có đồng ý rằng một người sẽ có giá...

Xem thêm...

Kỹ năng tư duy sáng tạo - Brain Storming

Kỹ năng tư duy sáng tạo - Brain Storming

12- 06- 2017    comment: 1
Brainstorming là một kỹ thuật tư duy rất quan trọng và cần thiết trong giải quyết vấn đề (đặc biệt là các vấn đề phức tạp). Nó giúp đưa ra rất nhiều ý tưởng khác nhau...

Xem thêm...

Kỹ năng tư duy sáng tạo - Think out of the box

Kỹ năng tư duy sáng tạo - Think out of the box

12- 06- 2017    comment: 0
Think out of the box là cách nghĩ khác với thường lệ. Khi bạn dám think out of the box nghĩa là bạn dám bước ra khỏi vùng an toàn và thách thức những giới hạn về tri thức và niề...

Xem thêm...

Tư duy chiến lược để giải quyết vấn đề hiệu quả - nguyên tác MECE

Tư duy chiến lược để giải quyết vấn đề hiệu quả - nguyên tác MECE

22- 06- 2017    comment: 0   Tác giả: Admin
Tư duy chiến lược là một quy trình tư duy dựa trên cả cảm tính và lý tính. Quy trình tư duy này gồm có 2 kỹ năng chính đó là phân tích và tổng hợp. Với tư duy chiến lược kế...

Xem thêm...

Tư duy tích cực là gì ?

Tư duy tích cực là gì ?

10- 06- 2017    comment: 2
Tư duy tích cực là những suy nghĩ tích cực về bản thân, và về thế giới bên ngoài. Sức mạnh của tư duy tích cực nằm ở chỗ những suy nghĩ, niềm tin đó có chiều hướng tr...

Xem thêm...

« 1 2 3 4 5 »