Lãnh Đạo


Lãnh đạo (leadership) là gì ?

Lãnh đạo (leadership) là gì ?

20- 06- 2017    comment: 1
Lãnh đạo là một quá trình tương tác mà qua đó một cá nhân ảnh hưởng đến một nhóm nhiều cá nhân khác để đạt mục tiêu chung. Kỹ năng lãnh đạo là kỹ năng mềm và có...

Xem thêm...

Kỹ năng ra quyết định hiệu quả - Phá bỏ rào cản để thích ứng với môi trường

Kỹ năng ra quyết định hiệu quả - Phá bỏ rào cản để thích ứng với môi trường

14- 06- 2017    comment: 0
Hiên nay xã hội đang thay đổi nhanh chóng, và khó lường trước. Điều đó buộc con người cũng phải phá bỏ mọi rào cản và tích cực thay đổi để có thể ra những quyết địn...

Xem thêm...

Kỹ năng ra quyết định hiệu quả - Người bình thường nhìn nhận rủi ro như thế nào ?

Kỹ năng ra quyết định hiệu quả - Người bình thường nhìn nhận rủi ro như thế nào ?

15- 06- 2017    comment: 0
Mỗi người có cách nhìn nhận rủi ro khác nhau. Sau đây là một số cách nhìn nhận tiêu biểu

Xem thêm...

Kỹ năng ra quyết định hiệu quả - Rủi ro có phải hoàn toàn là điều không tốt ?

Kỹ năng ra quyết định hiệu quả - Rủi ro có phải hoàn toàn là điều không tốt ?

15- 06- 2017    comment: 0
Hãy tưởng tượng về rủi ro như khi bạn đang tìm băng cách qua một vực núi vì bên kia vực núi là kho báu. Con đường duy nhất để băng qua vực núi là đi trên một sợi dây. Bạ...

Xem thêm...

Người ra quyết định hiệu quả nhìn nhận rủi ro như thế nào ?

Người ra quyết định hiệu quả nhìn nhận rủi ro như thế nào ?

15- 06- 2017    comment: 0
Rủi ro là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Nên đừng bao giờ né tránh rủi ro. Tâm lý chuẩn bị sẵn sàng đón nhân rủi ro là tâm thế của người ra quyết định hiệu quả...

Xem thêm...

« 1 2 3 4 5 »